Vi bruker cookies på våre nettsider. Les mer om hvilke cookies vi bruker og hva vi bruker de til her. 

Borgerlig vielse

Brudepar går ned trappen på rådhuset etter å ha hatt en borgerlig vielse
Brudepar går ned trappen på rådhuset etter å ha hatt en borgerlig vielse

Flere velger en borgerlig vielse til bryllup. Her er en liten oversikt det kan være greit å ha med i planleggingen dersom dette er en vielsesform som kunne vært aktuell.

Tekst: Marit Øimoen Foto Getty

Borgerlig vielse har vært mulig lenge i Norge – men i 2017 endret Stortinget ekteskapsloven. Fra 1. januar 2018 ble den såkalte «vigselsmyndigheten» overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene.

Dette betyr at vigselsmyndigheten, altså selve muligheten til å vie noen, er blitt gitt til kommunene selv. Dette kan være ordførere, varaordførere, kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir myndighet.

Vielsen og innholdet er det samme som tidligere, men nå blir den borgerlige vielsen utført av noen andre, og i rådhuset i din kommune.

Borgerlig seremoni

Seremonien ved en borgerlig vielse kan vare i inntil 15 minutter.

Vigsler leser her en lovfestet tekst for borgerlig vigsel, og dere som brudepar blir spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller.

Etter dette er det anledning til å utveksle ringer.

Og til slutt undertegner dere som brudepar, viglser og vitner vigselsprotokollen.

Ønsker dere kreative eller kunstneriske innslag? Dette er fullt mulig, så lenge det er innenfor tidsrammen som er satt på 15 minutter.

Greit å vite:

 • Egenerklæringer, forlovererklæringer og attester må fylles ut i god tid før vielsen.
 • Man må sende inn søknad til Skatteetaten, enten elektronisk eller på papir. Både elektronisk søknadsskjema og skjema for papirsøknad finnes på Skatteetaten.no.
 • Folkeregisteret foretar så en prøving av om vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.
 • Er vilkårene innfridd, vil Folkeregisteret utstede en prøvingsattest, som er gyldig i fire måneder.
 • I Oslo kommune kan man reservere tid for vielse inntil 1 år frem i tid. Prøvingsattesten må sendes til Oslo rådhus en måned i forkant av vielsesdatoen. Om ringer skal utveksles, om det skal være musikkinnslag eller diktlesning, må dette opplyses om før seremonien.
 • Brudeparet kan fritt velge distrikt i Norge, eller en norsk utenriksstasjon som har vigselsrett. Det skal være to vitner tilstede.
 • Vigsler leser en lovfestet tekst og paret blir spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Brudepar, vitner og vigsler undertegner vigselsprotokollen. Endelig vigselsattest mottas fra Skatteetaten ca 2 uker i etterkant.

Priser for borgerlig vielse:

For par hvor minst en av dere er folkeregistrert i Oslo eller begge to har folkeregistrert adresse i utlandet;

 • Onsdag og fredag: gratis
 • Lørdag: 1800 kroner

For dere som har folkeregistrert adresse i andre kommuner enn Oslo;

 • Onsdag og fredag: 950 kroner
 • Lørdag: 1800 kroner

*Merk: Informasjonen her er basert på Oslo kommunes praksis, og kan variere i de ulike kommunene. Forhør deg derfor ved din kommune for oppdatert informasjon.

Les mer på nettsiden til din kommune – her finner du informasjon om borgerlig vielse i Oslo.

VI TROR OGSÅ DU VIL LIKE ...