Ditt bryllupshoroskop: Finn ut hva bryllupsdatoen kan fortelle deg om bryllupsdagen din

Hva kan et bryllupshoroskop og numerologi fortelle deg om datoen du skal gifte deg?

Tall har en betydning - en energisk frekvens - og datoen dere arrangerer deres bryllup har en numerologisk verdi.

Tekst: Nina Skjemstad, Astrolog - www.inspiravisjon.no / Linn-Eva Sørlie Foto: Canva / Getty

Bryllupshoroskop og skjebnetall

Har du noen gang opplevd å se det samme tallet gjenta seg? Kanskje du alltid ser på klokken samme klokkeslett?

Det trenger ikke nødvendigvis å bety noe hver gang du ser et tall, men det kan være fint å få litt innsikt i tallenes betydning nå når du skal velge dato for den store dagen. Det er nemlig slik at datoen dere gifter dere kan sette en energisk ramme rundt bryllupet deres – og ekteskapet.

Å bestemme seg for en bryllupsdato kan påvirkes av mange ulike faktorer; årstid, viktige merkedager, bryllupsreisen osv. Men det finnes en annen faktor, muligens noe ukjent, kalt numerologi.

Nina Skjemstad, profesjonell astrolog, forteller at med numerologi kan du finne den energiske frekvensen (stemningen og vibbene) på det numerologiske tallet for selve bryllupsdagen. Tallet finner du ved å plusse sammen alle tallene i hele bryllupsdatoen.

Ensifrede tall går fra 1 – 9, men når du plusser tallene for bryllupsdatoen sammen vil du mest sannsynlig få et tosifret tall. Pluss det tosifrede tallet sammen, da vil du få et tall fra 1 – 9.

D+D+M+M+Å+Å+Å+Å = 

11.august 2023 blir f.eks. 1+1+0+8+2+0+2+3=17=1+7 = 8

Tallet 10 tilsvarer 1 (1+0=1). Og det er tre spennende tall Nina Skjemstad tar med i denne numerologioversikten; de mektige mestertallene 11, 22 og 33.

Husk å merke deg om noen planeter beveger seg på vei bakover, som Merkur, Venus, eller Mars. Det er ikke gunstig for inngåelse av ekteskap. Det bør heller ikke være fullmåne eller måneformørkelse; det forsterker følelsene og kan føre til emosjonelle overdrivelser både for brudepar, barn og gjester.

Nina Skjemstad, profesjonell astrolog

Bryllupshoroskop og hva numerologi for deres bryllup og ekteskap

Bryllupsdato i numerologien kan sammenliknes med energien i tallet som påvirker ditt eget liv, men i dette tilfelle – bryllupet og ekteskapet. Ditt eget numerologiske tall kan utregnes på samme måte som forklart over, men med fødselsdatoen din. Det tallet du får symboliserer en del av din personlighet og særegenhet.

Numerologisk sett kan deres bryllup og ekteskap bli påvirket av visse «personlighetstrekk» som følger frekvensen på tallet dere får ved å summere bryllupsdatoen deres. (Lurer du på hva deres felles skjebnetall blir? Det kan du ut finne helt nederst.)

Her er en liten oversikt over hva tallene representerer, basert på numerologi.

#1

Tallet 1 – det første av alle tallene – har en banebrytende kraft og er et symbol på en ny begynnelse, mye energi, konkurranseinstinkt, pågangsmot og fremdrift. Det er mye aksjon, handling og fokus på egne behov og selvstendighet. En bryllupsdato som får det numerologiske tallet 1 symboliserer utvilsomt at en ny fase begynner, men ha i tankene at tallet 1 har sterke frekvenser rundt selvstendighet, individualitet og uavhengighet.

#2

Kjernen av to-tallet representerer parforhold og partnerskap – balanse, likeverd og gjensidig respekt.  Tallet har kraften til å ta makt over alle salgs situasjoner, men kraften utøves diplomatisk og harmonisk, fremfor med kontroll og autoritet. Frekvensen vibrerer på en balanse mellom to parter. Det er som en slags behagelig og objektiv mekler, hvor begge parter er i stand til å se to sider av samme sak og å veilede frem til den gylne middelvei. Et svært gunstig numerologisk tall for en bryllupsdato.

#3

Tallet 3 er det optimistiske tallet som representerer feiring og glede. Kommunikasjon, tilknytning og kreativitet står sterkt under tallet 3. Atmosfæren av fylt av optimisme og engasjement, for ikke å glemme livsglede. Frekvensene her hopper fra den ene hyggelige opplevelsen til andre. Energien symboliserer det å ha det gøy sammen med andre og den uttrykker kjærlighet, positivitet og glede – aspekter ved livet som er ønskelig å ha som ramme rundt et ekteskap.

#4

Med tallet 4 kommer seriøsitet i bøtter og spann. Vibbene og stemningen i dette tallet er faste rammer og rutiner, lite tilfeldigheter, men heller disiplin, betingelser og et langsiktig fundament å bygge på. Energien symboliserer en praktisk, hardtarbeidende og solid grunnmur med visse regler og systemer dere er enige om å bygge fremtiden deres på. En bryllupsdato hvor dere vil kjenne at det praktiske, produktive og realistiske regjerer.

#5

Tallet 5 er et sentralt punkt for endring. Frekvensen vibrer på «ut på nye eventyr», lek, latter og moro. Det symboliserer også flaks, utveksling av ideer og historier, og bevegelse og forandring. Nysgjerrighet og behov for ny spenning ligger godt implementert i energien rundt dette tallet. Et sentralt trekk i 5-ern er å være uredd for å eksperimentere og å «go with the flow». Livet handler ikke om å lage planer, men heller spennende uforutsigbarhet og dager fylt med mye energi, nye opplevelser og nye muligheter.

#6

Når det kommer til det herlige tallet 6, er dette selve hjertet. Her handler alt om kjærlighet, hengivenhet, familie og tillit. Det representerer det betingelsesløse, hvor hjertet og sjelen står til varm og kjærlig tjeneste for andre. Det oser parforhold i hele frekvensen, og empatien i 6-ern skaper trygghet rundt å være åpen om sine egne følelser, hvor 6-ern også forstår og får lov til å bidra og hjelpe til der det trengs. Vi har alle behov for den hengivne og nydelige 6-er-energien i livet. Et strålende valg av numerologisk bryllupsdato.

#7

Når 7 kommer inn i bildet må vi ned på dypet. Overflaten er useriøs. Her finner vi energien som leter dypt og dypere etter svar og sannhet, på jakt etter transformasjon, forvandling, fornyelse, vekst og utvikling. Det symboliserer en dyp tilknytning. Tallet 7 tar kloke og gjennomtenkte beslutninger, og er alltid åpen for nye sannheter om det finnes enda mer å finne. Gode samtaler, dype spørsmål og å lytte og lære er 7-erns ferdigheter. Et nydelig valg av numerologisk bryllupsdato for et spirituelt par.

#8

8 = uendelighet. Tallet representerer den ultimate formelen for symmetri, balanse, prestasjon og suksess i livet. Livet måles i målene som blir nådd. Energien er en sterk tilstedeværelse og 8 er et numerologisk tall som bevisst blir lagt inn i bryllupsdatoer, adresser og navn overalt i verden. Frekvensen forbindes med langsiktighet og hardt arbeid, og energien gir like mye som den tar. 8-ern symboliserer balanserte og stabile forhold, og en sterk drivkraft for suksess i hvert aspekt og i hver relasjon i livet – inkludert ekteskap. Samtidig er 8 = 4+4, som igjrn representerer rammer, rutiner, struktur og system.

#9

Dette er det siste tallet i rekken og representer avslutningen av en fase og begynnelsen på en ny, samt suksess, fullførelse og resultat. 9-er-energien skinner kjærlighet og visdom, og målrettet innsats for å skape suksess. Energien vibrerer på en frekvens hvor det strebes etter gode resultater og anerkjennelse. Samtidig er hjertet humanitært med mye medfølelse og en snill og god innstilling som ønsker å skape noe godt. 9-ern er en klok og sterk leder i overgangsprosesser og transformasjoner.

#11

Tallet 11 har en bemerkelsesverdig egenskap. Energien i 11 er en forbindelse til høyere bevissthet og til en høyere visdomskilde. Energien har så kraftige frekvenser at det vibrerer intuitivt nært det vi kaller for klarsynthet – kanalisering av kunnskap, innsikt og visdom fra høyere hold. Tallet 11 representerer unikhet, neste nivå og en felles bevissthet. 11 er også to unike som forenes i noe sterkere sammen i en mektig union. Her ligger det enorme mengder av likeverd og gjensidig respekt, dyp kjærlighet og en forbindelse på sjelelig plan. «Sammen er vi dynamitt!» Alle mestertallene har en høyere vibrasjon enn kun det ene ensifrede numerologiske tallet du får når du plusser det sammen, som i dette tilfellet er 1+1=2. Likevel har 11 flere egenskaper fra begge de ensifrede tallene, 1 og 2, men på et enda dypere plan.

#22

Tallet 22 er kjent i numerologien som en «skaperkraft». Dette er energien som kan omforme de største drømmer til virkelighet, og å skape noe verdifullt og meningsfullt. Tallet representer en høyere oktav av nummer 11. Det forteller at 22 har de samme klarsynte egenskapene som 11, men 22 har makten til å bruke denne egenskapen til å skape noe mer og større. Men vi må også se på energien til det numerologiske tallet (2+2=4). Dette mestertallet er en avansert vibrasjon av tallet 4. Det indikerer både et balansert og langsiktig fundament til å bygge forholdet og fremtiden på. Kropp, sjel og sinn befinner seg i en skjønn forening for begge parter i denne frekvensen, med magisk og åndelig tilknytning. Kombinasjonen av hardt arbeid, indre visdom og logikk gjør 22 til en «skaperkraft».

#33

Mestertallet 33 er det mest avanserte numerologiske tallet – og energien er kjent som «mesteren». Mesteren representerer ren og ubetinget kjærlighet. Hjertet og kjernen i denne frekvensen vibrerer utelukkende på varmt og kjærlig vis. Det støtter og løfter menneskene rundt seg, men også selve menneskeheten ved å bringe frem kjærlighet, medfølelse og medmenneskelighet til verden. Tallets ensifrede verdi er 6, som er selve hjertet; omfavnende, beskyttende og full av kjærlighet. Tallet 3 er også en del av 33, hvor kommunikasjon, optimisme, tilknytning og kreativitet står sterkt. Kombinasjonen av en kjærlige kjerne, positiv innflytelse og egenskapen til å forstå og kommunisere gjør tallet 33 til selve mesteren. Det er en helbredende energi og en kilde til å bringe frem håp for fremtiden.

Nina Skjemstad er astrolog, personlig coach, mentor og livsveileder. Hun har mer enn 20 års erfaring som profesjonell astrolog og har drevet med veiledning, kurs, foredrag, mindfulness og meditasjonsiden 2002.

Deres felles skjebnetall kan være et fint numerologisk tall for bryllupsdatoen

For å finne deres felles skjebnetall finner du først ditt eget, så din kjære sitt tall, legger de to sammen og summerer det ned til dere finner deres ensifrede tall.

Hvis f.eks. du er født 17. desember 1988 (1+7+1+2+1+9+8+8=36=3+7=10=1+0 = 1) og din kjære er født 10. april 1985 (1+4+1+9+8+5=28=2+8=10=1+0 = 1) er deres skjebnetall 1+1 = 2.

I dette tilfellet er det numerologiske tallet «2» gunstig for deres bryllupsdato. Det betyr at dere kan se etter datoer som har det numerologiske tallet «2». Eller enda enklere – den 2. hver måned.

Ustøttet nettleser

Vi har oppdaget at du kan bruke en utdatert nettleser som ikke er kompatibel med nettstedet vårt. Bruk et av disse alternativene for å forbedre opplevelsen din: