Vi bruker cookies på våre nettsider. Les mer om hvilke cookies vi bruker og hva vi bruker de til her. 

Dresscode til bryllup – slik tolker du det

Dresscode til bryllup - slik tolker du det

gjest kjole i bryllup

Gal­la, smo­king el­ler mørk dress – er du usik­ker på hva som gjelder for de ulike dresscodene i bryllup? Med dis­se tipsene på dresscode for bryllup er det umu­lig å trå feil.

Tekst: Cecilie Mevatne og Anette von Osten Foto: Getty
ARTIKKELEN INNEHOLDER ANNONSELENKER

Kjært barn har mange navn, og for dresscode i bryllup kan man komme borti mange ulike formuleringer. På engelsk er de mest brukte termene, rangert fra mest pyntet til minst: White tie, black tie, formal og smart casual. På norsk kan vi oversette disse til galla, smoking, mørk dress og til sist pent eller dress. 

Står det ingen av disse dresscodene på invitasjonen din? Ikke bli forvirret – den mest brukte kategorien i norske bryllup er den minst formelle. Disse har navn som pent, smart casual og dress, i tillegg til «hagefest». Se derfor til disse dresscodene om du er usikker.

Og så kan vi jo bare drømme om å bli invitert til et slottsball en vakker dag hvor vi må følge smoking eller galla-etiketten – for der snakker vi drømmekjoler <3 

Dresscode: Galla

Kle deg for et ekte prin­ses­se­bryl­lup! Gal­la er den sti­ves­te dresscoden av dem alle. Et slottsbryllup vil for eksempel ha «Galla» som dresscode. Er du så heldig at det står «galla» under dresscode på din invitasjon, er det fot­si­de fest- el­ler ball­kjo­ler som gjel­der.

Gal­la­kjo­ler koster gjerne litt da de har ekstravagante detaljer, stoffer og snitt. I tillegg blir de jo brukt svært sjeldent. Ikke rart det er vanlig å leie fremfor å kjøpe en kjole for slike an­led­nin­ger!

Sjekk ut Fjong som tilbyr lekre kjoler til leie, eller ta kontakt med ballkjoleforretninger og hør om de tilbyr utleie.

Du må gjer­ne dra på litt, og vel­ge en kjo­le som glit­rer el­ler har and­re spen­nen­de de­tal­jer som blon­der, rys­jer el­ler på­sydde stei­ner. 

Visste du at…
Bu­nad er fak­tisk an­sett som et god­kjent gal­la­an­trekk i Norge!

Les også: Slottsbryllup i Danmark – kjoler til brud og gjester 2021

Dresscode: Smoking

Står det «smo­king» på bryl­lupsin­vi­ta­sjo­nen kan du være sik­ker på at bryl­lu­pet er so­fis­ti­kert og for­melt. Når menn tar på seg smo­king er det nemlig fot­sid el­ler kne­lang kjo­le som gjel­der for kvinner.

Velg kjo­ler som er fest­fine i både de­sign og ma­te­ria­le. Sil­ke, chif­fon, sa­teng og fløy­el er alle gode al­ter­na­ti­ver. Styr helst unna ens­far­ge­de kjo­ler i svart og dropp kjo­ler med alt­for ut­ford­ren­de snitt. 

Tips!
Gå for splitt hvis du synes lange kjoler blir kjedelige.

Dresscode: Dress

Kort el­ler lang, mønst­ret el­ler ens­far­get? Hvis kles­ko­den sier dress, kan du trygt leke deg litt mer. «Dress» gir in­di­ka­sjo­ner på et mind­re høy­ti­de­lig bryl­lup hvor du står mye mer fritt til å vel­ge ak­ku­rat den kjo­len du selv vil ha.

Far­ge­ri­ke som­mer­kjo­ler er midt i blin­ken for en slik dresscode. Ha li­ke­vel i bak­ho­det at du som bryl­lups­gjest all­tid skal unn­gå hvitt og krem­hvitt.

Det beste med den­ne kles­ko­den er at du kan bru­ke kjo­len i man­ge uli­ke an­led­nin­ger i etterkant av bryllupet.

Les også: Blomstrete kjolefavoritter til bryllup

Psst…
Dersom du ikke vil bruke kjole, er skjørt, dress eller buksedress aktuelle alternativer innunder dresscoden «Dress».

Dresscode: Mørk dress i bryllup

Jente som har på seg en mørk kjole utendørs på gaten i Milano. Kjolen passer innunder dresscoden mørk dress til bryllup

Med lan­ge er­mer el­ler sma­le strop­per. Den­ne kles­ko­den hø­rer til den for­mel­le de­len av ska­la­en. Kjo­le­ne skal være fest­fi­ne og en­ten fot­sid el­ler kne­lang.

Du tren­ger ikke å hol­de deg til mør­ke far­ger selv om et bryllup har dresscode «mørk dress». Det vik­tig­ste er at du er pent an­truk­ket og ikke bru­ker for kor­te og ufor­mel­le kjo­ler. En stilfull buk­se­dress kan også være et fint al­ter­na­tiv her. 

Tips!
Gyllent tilbehør er nydelig til en jordfarget palett.

Dresscode: Pent

Dresscode «Pent» ta­ler egent­lig for seg selv. Her skal man se kledd ut, uten at man tren­ger å ta det så langt som til Gal­la-nivå. Pent er en av de minst for­mel­le kles­ko­de­ne. Den kan tol­kes på ulikt vis, men vis­se for­holds­reg­ler bør man li­ke­vel ta.

Unn­gå de alt­for dris­tig­ste kjo­le­ne og ikke velg plagg som kon­kur­re­rer for mye med bru­dens kjo­le når du blir invitert til bryllup med dresscode «Pent». Bloms­ter­møns­ter blir of­te­re valgt fram­for de over­då­di­ge og gla­mo­rø­se kjo­le­ne med pal­jet­ter. Om­slags­kjo­ler er også et kjem­pe­fint al­ter­na­tiv til denne dresscoden. 

Tips!
Hvis du els­ker rødt, er både rosa og rust­rød fine al­ter­na­ti­ver til bryllup.

Les også: Kjoler vi elsker til vinterbryllup

Dresscode: Hagefest for bryllup

Kjole til hagefest

Lang eller kort, eller begge deler! Står det ha­ge­fest på in­vi­ta­sjo­nen er det mes­te lov. Det­te er en av de mest av­slap­pe­de kles­ko­de­ne du kan få på en bryl­lups­in­vi­ta­sjon. Her er det bare å finne fram kjolefa­vo­ritter fra som­mergarderoben.

Også enkle blomsterkjoler og ufor­mel­le kjo­ler i bom­ulls­stof­fer går greit når det er bryllup med dresscode «Hagefest». Li­ker du ikke bloms­ter er det selv­føl­ge­lig lov å kle seg i and­re mønst­re el­ler ens­far­get. På ha­ge­fest bør du også droppe sti­lett­hæ­ler, da det som re­gel er gress som er un­der­lag.

 

 

Tips!
Husk sko uten stillettheler – eller ta med deg et par helstoppere før du setter av gårde til hagefest-bryllupet!

Pssst: Se også vår Pinterest-mappe med inspirasjon til deg som er gjest i bryllup!

VI TROR OGSÅ DU VIL LIKE ...