Horoskop uke 31, 29. juli – 4. august 2022

horoskop

Lurer du på hva som står i ditt horoskop og hva stjernene og planetene har å fortelle deg og din kjære om den kommende uken?

Hver uke får du de beste tipsene presentert av selveste Nina Skjemstad! Hun har hele 20 års erfaring som profesjonell astrolog og gir deg her horoskopet for den kommende uken.

Tekst: Nina Skjemstad Foto: Getty
Annonse
Feras_Artikkel_2024_Raymond

Les horoskop for inneværende uke her.

Horoskop for 31, 29. juli – 4. august

Kjære leser!

Denne uken preges av Løvens energi med mange planeter i ildtegn og i faste tegn. Lidenskap, kjærlighet, konkurranseinstinkt, stabilitet, forutsigbar-het og utholdenhet er stikkord som stikker seg frem. Kreativitet, lek og moro er tema, og forholdet til barn og barnebarn kan absolutt inkluderes i dette. Mars’ sjeldne møte med Uranus mandag preger også bildet. Det gir et bilde på krigeren og rebellen som slår seg sammen og ønsker å frigjøre seg fra det som holder dem fast, slik at de kan bruke ressurser, tid og penger som de vil. Noen er klare for å frigjøre seg fra materielle verdier til fordel for åndelige engasjement.

Vennlig hilsen Nina Skjemstad

Les mer om Nina Skjemstad her.

Ditt personlige horoskop

Stjernetegn Væren Ukeshoroskop Getty

Væren

21. mars – 20. april

Kjærligheten vinner alltid

Solen befinner seg i området for selvuttrykk, kreativitet og kjærlighet. Det involverer også forholdet til barn og barne­barn. Tiden er inne for å enga­sjere seg mer i disse sakene. Lidenskapen er ekstra sterk, og du tenner lett på det du brenner for. Venner og sosiale nettverk betyr også mye i denne perioden. Mars’ møte med Uranus i området for person­lige verdier indikerer at du plutselig kan gjøre uventede handlinger og gi slipp på noe du tidligere ville ha beholdt. Behovene endres. Nærhet tel­ler mer enn penger.

 

Stjernetegn Tyren Horoskop Getty

Tyren

21. april – 21. mai

Familien støtter deg nå

Mars’ møte med Uranus i ditt tegn viser at du kan virke ube­regnelig og plutselig gjøre endringer du selv ikke har for­ventet. Spesielt i forbindelse med livsmål, ambisjoner og karriere. Lengselen etter frihet forsterkes, og det gjør at du ønsker å frigjøre tid slik at du kan tilpasse dagene til det du ønsker å gjøre og når du selv ønsker å gjøre det. Gode ideer kommer til deg nå. Du vet hva du liker og har evnen til å til­passe deg det som blir best for deg. Prioritering, kommu­nikasjon og gode samtaler gjør susen.

Stjernetegn Tvillingene Ukeshoroskop Getty

Tvillingene

22. mai – 21. juni

Vend blikket innover

Nye innsikter kommer til deg og gjør at du kan se ting i et større perspektiv. Du blir opp­merksom på visjoner som tidligere ikke har vært så tyde­lige. Nå kan du se mange ting i et klarere lys. En gruppe eller organisasjon baner vei og inspirerer til å legge nye pla­ner. Med mange sosiale møter, utveksling av tanker og ideer øker trivselen. Du kan oppleve overraskende og uventede møter med kjærligheten i denne perioden. Et vennskap kan utvikles og bli til noe mer. Du blir også oppmerksom på din sterke frihetstrang.

Stjernetegn Krepsen Ukeshoroskop Getty

Krepsen

22. juni – 22. juli

Vær tålmodig

Solen belyser dine personlige verdier. Du ser tydeligere hvil­ke åndelige og materielle ver­dier som betyr aller mest for deg nå. Det kan inspirere til å investere i verdier som styrker følelsen av velvære og rikdom. Du kan risikere å identifisere deg med det du eier og har, med mindre du retter blikket mot dine nære og kjære og samværet med dem. Du er til­bøyelig til å tenke på jobbmu­ligheter og hva du ønsker å oppnå i karrieren fremover. Jobbmuligheter dukker opp, og det er bare å velge og vrake for dem som vil jobbe.

Løven Horoskop Stjernetegn Getty

Løven

23. juli- 23. august

Rebellen i deg våkner

Med Solen gjennom ditt tegn og nymånen sist torsdag åpnes det for en ny begynn­else i forholdet til deg selv, din kropp, til image og utse­ende. Du kan bli forfengelig og innse at du ønsker å gjøre noe med utseendet. Enten du går til innkjøp av nye antrekk, frisyre, vipper, negler eller spa­behandlinger, er det noe som trigger deg. Å se best mulig ut gjør at man føler seg mer vel. Selvtilliten øker og du blir lagt merke til. Å for­nye eller forbedre livsstilen er aktuelt for noen. Du kan fris­tes til å sjokkere nå.

Psst…
Horoskop for forloveden din kan også være nyttig å lese – hvem vet, kanskje kan du tilpasse bryllupsplanleggingen til hans eller hennes beste uker?

Jomfruen Horoskop Stjernetegn Getty

Jomfruen

24. august- 23. september

Juster forventningene

Behovet for å være litt usynlig og alene kan melde seg for noen jomfruer nå. Det er naturlig å fundere på hvilke verdier du ikke lenger ønsker å beholde eller bevare. Perspek­tivet er i ferd med å endre seg og gjør at nye interesser kom­mer din vei. Nye ideer og visjoner dukker opp og kan føre til at du ønsker å selge eiendom, bolig eller andre større verdier og fornye dine ressurser. Du er i en forvand­lingsfase, og det er tid for å gi slipp på noe du har holdt fast på. Det kan også dreie seg om holdninger og vaner.

Vekten Horoskop Stjernetegn Getty

Vekten

24. september – 23. oktober

Vær åpen og mottagelig

Venner, kontakter og grupper med likesinnede har innflyt­else på det som skjer for tiden. Interessante samarbeidspart­nere kan overraske deg i den­ne perioden. Med din planet Venus i toppen av horoskopet og dens møte med dine kjær­lighetsplaneter Mars og Ura­nus er det naturlig at roman­tikken blomstrer. Din kjære kan bringe overraskelser som involverer felles verdier, pen­ger eller eiendom. Forvent det uventede i samarbeidsforhold, hos arbeidsgiver eller andre som liker din måte å arbeide på. Stak ut en ny kurs.

Skorpionen Horoskop Stjernetegn Getty

Skorpionen

24. oktober – 22. november

Suksess i jobb er i gjære

Solen belyser toppen av horo­skopet og øker engasjementet i livsstil, ambisjoner og karrie­re. Du ser resultatene av dine prestasjoner og kan oppnå anerkjennelse og bekreftelse. Samarbeidspartnere kan brin­ge interessant informasjon som kan føre til at du tenker annerledes og ser andre behov. Møtet mellom Venus, Mars og Uranus bringer interessante løsninger på banen i samar­beid og fremtidsplaner, samt i daglige rutiner og invester­inger. Å sikte på ny jobb er aktuelt for noen. Gode resulta­ter blir synlige.

Skytten Horoskop Stjernetegn Getty

Skytten

23. november – 21. desember

Hellet er med deg

Perspektivet utvides og du ser begivenhetene i fugleper­spektiv. Mars’ uvanlige møte med Uranus kan virke tosi­dig. Frihetstrangen er ekstra sterk. Enten kan du oppleve at du ønsker å frigjøre deg fra vaner og rutiner, så vel som arbeidsoppgaver og å gjøre noe helt annet enn du vanlig­vis gjør, eller du kan oppleve at begivenheter inntreffer som gjør at du står overfor et valg om å skifte kurs og gjøre noe helt nytt. Rebellen i deg har våknet og forsterker rast­løsheten, nysgjerrigheten og livskraften.

Steinbukken Horoskop Stjernetegn Getty

Steinbukken

22. desember- 20. januar

Tør mer

I denne perioden øker fokuset rundt intimitet og nærhet så vel som finansielle engasje­ment. Single kan møte den rette, og det er sannsynlig at du ønsker å eksperimentere seksuelt og involvere deg i noe du vanligvis ikke gjør. Bryllup og svangerskap er aktuelt for noen. Impulsive innkjøp kan være noe som trigger dem som har voksne barn. Selvtilliten øker, og du kan med fordel by på deg selv og dine eminente kvaliteter og kreative sider. Det kan bidra til å øke inntek­ten etter hvert. Nære relasjoner kan gi positive overraskelser.

Vannmannen Horoskop Stjernetegn Getty

Vannmannen

21. januar – 19. februar

Unngå mye temperament

Solens posisjon belyser nære relasjoner i denne perioden. Å ta ansvar for din rolle i nær­forhold er viktig nå. Det er tid for å være hengiven og opp­merksom overfor din kjære. Mars’ møte med din planet Uranus i området for privatli­vet kan øke temperamentet. Du kan også fristes til å gjøre om og flytte på saker og ting, eller engasjere deg enda mer i interiør. En ny start er på gang i parforhold, og det gjelder å stake ut en ny kurs. Vær opp­merksom på hvordan du vil at et forhold skal være og bidra til utviklingen.

Fiskene Horoskop Stjernetegn Getty

Fiskene

20. februar – 20. mars

La romantikken blomstre

I denne perioden er det to ulike fokus som skiller seg ut. Det ene er engasjementet i hel­se og detaljene rundt livssti­len, og det andre er forholdet til din kjære og prioritering, planlegging og organisering rundt romantikken og liden­skapen dere imellom. Svan­gerskap og barn er aktuelt for noen. Sørg for å føre en opti­mal og sunn livsstil – samtidig som du ivaretar forholdet til din kjære via god kommuni­kasjon og organisering når det gjelder felles interesser, tiden dere har sammen og aktivite­tene dere er involvert i.

Nina Skjemstad er astrolog, personlig coach, mentor og livsveileder. Hun har 20 års erfaring som profesjonell astrolog og har drevet med veiledning, kurs, foredrag, mindfulness og meditasjonsiden 2002. Hver uke får du hennes horoskop for den kommende perioden her på Ditt Bryllup.

nina skjemstad astrolog og lager horoskop for ditt bryllup
Nina Skjemstad, profesjonell astrolog

Hva er horoskop?

«Et horoskop er en astrologisk spådom. Grunntanken bak horoskopet er forestillingen om at himmellegemene og deres symbolske egenskaper fysisk påvirker livet på jorden.» Sitat fra Store Norske Leksikon.

Individuelt horoskop

Videre står det på Store Norske Leksikon:

Et horoskop er en symbolsk representasjon over himmelen som viser himmellegemene og deres posisjon i forhold til dyrekretsen, sett fra et bestemt ståsted på et gitt tidspunkt. For å kunne stille et individuelt horoskop, må man altså ha kjennskap til det nøyaktige fødselsøyeblikket, det nøyaktige fødestedet og hva slags posisjon solen, månen og plantene har i Dyrekretsen, sett fra dette stedet på dette tidspunktet. Videre må man ha kjennskap til det sett av regler som sier hvordan et horoskop skal stilles og tolkes.

Individuelt horoskop kan ifølge astrologiske forestillinger kartlegge og analysere en persons karakter og fremtidige muligheter.

Stjernetegn

Et annet eksempel er horoskoper som på grunnlag av stjernetegn mener å kunne forutse hva som skal skje den kommende uken eller måneden. Denne typen horoskop utgis noen ganger av for eksempel ukeblader og tabloide aviser.

Ustøttet nettleser

Vi har oppdaget at du kan bruke en utdatert nettleser som ikke er kompatibel med nettstedet vårt. Bruk et av disse alternativene for å forbedre opplevelsen din: