Vi bruker cookies på våre nettsider. Les mer om hvilke cookies vi bruker og hva vi bruker de til her. 

Klassisk brudebukett

En minimalistisk bruebukett og brudekjole

Foto: Getty

Noen gan­ger er det in­gen­ting som fun­ge­rer bedre enn en tra­di­sjo­nell og klas­sisk bru­de­bu­kett. Men det trenger ikke bli kjedelig av den grunn!

enkel og klassisk brudebukett

En minimalistisk brudebukett

En klassisk bru­de­bu­ket­t er en­kel og stil­ren. Den består av kun én far­ge, og den skal være hvit el­ler krem­hvit.

I de mi­ni­ma­lis­tis­ke va­ri­an­te­ne mik­ser man ikke inn for man­ge uli­ke bloms­ter­typer, men hol­der seg til gjer­ne bare én type el­ler maks tre.

Ro­ser og pe­o­ner er reg­net for å være klas­sis­ke valg i en bru­de­bu­kett, gjer­ne bun­det sam­men i en tett og rund form, el­ler i drå­pe­form, og pyn­tet med sil­ke­bånd, per­ler, blon­der el­ler and­re fine de­tal­jer.

Foto: Getty

Hvitt, rosa og nydelige lillatoner utgjør en flott og klassisk brudebukett. Foto: Getty

Innslag av romantisk rosa i en klassisk brudebukett

Far­ge­ne va­ri­e­rer mel­lom alt fra lyse krem­to­ner til pas­tell, og ster­ke­re rosa. Eller hva med å kombinere ulike nyanser for et mer moderne uttrykk? Sørg for å beholde en sirkulær og stram form – for å bevare det stilrene uttrykket til en klassisk brudebukett.

Pink: Hvitt, rosa og nydelige lillatoner utgjør en flott og klassisk brudebukett. Foto: Getty

Les også: Dette bør du se etter når du velger brudekjole

klassisk blomsterbukett

Blomstermiks på klassisk vis

And­re bloms­ter som kan fun­ge­re fint i en tid­løs bru­de­bu­kett er tu­li­pa­ner, lil­jer, stephanotis og ra­nunk­ler. Du kan gjer­ne kom­bi­ne­re uli­ke va­ri­an­ter, som ro­ser og bru­de­slør.

Klassikeren: Roser og brudeslør er en evig klassiker. Foto: Getty

Silkebånd på en klassisk brudebukett

Elegant med silkebånd

Bu­ket­te­ne kan være både stram­me og med sil­ke­bånd, el­ler løse og litt mer til­fel­dig. Vel­ger du sil­ke­bånd er det fint at far­gen på det­te mat­cher bloms­ten og at både bån­det og bloms­ten er helt en­kle.

It’s a wrap: Silkebånd på en klassisk brudebukett. Foto: Getty

Les også: Blomsterkrans til brud

Klassisk brudebukett med peoner

Perfekte peoner

Ønsker du en mer moderne brudebukett som allikevel er klassisk – gå for hvite peoner!

For en effektfull og moderne bukett kan også ge­or­gi­ner, or­ki­dé eller hvi­te ane­mo­ner fun­ge­rer fint.

Eller hva med en en­kel hor­ten­sia?

Hei peon! En klassisk og elegant brudebukett av vakre peoner. Foto: Getty

VI TROR OGSÅ DU VIL LIKE ...