Vi bruker cookies på våre nettsider. Les mer om hvilke cookies vi bruker og hva vi bruker de til her. 

Klassisk brudebukett

En minimalistisk bruebukett og brudekjole

Noen gan­ger er det in­gen­ting som fun­ge­rer bedre enn en tra­di­sjo­nell og klas­sisk bru­de­bu­kett. Men det trenger ikke bli kjedelig av den grunn!

Tekst: Redaksjonen Alle foto: Getty

Brudekjolen er i boks, kanskje har du også funnet brudesko – og nå er det på tide å begynne å fundere på valg av blomster. Den mest tradisjonelle brudebuketten er enkel og minimalistisk – bestående av hvite blomster akkompagnert av grønne blader. En slik klassisk brudebukett er vakkert uansett om du har en minimalistisk brudekjole eller en mer bohemsk variant. Her kommer noen ulike varianter av brudebuketter som alle er klassiske og minimalistiske.

Enkel og klassisk brudebukett. Foto: Getty

En minimalistisk brudebukett

En klassisk bru­de­bu­ket­t er en­kel og stil­ren. Den består av kun én far­ge, og den skal være hvit el­ler krem­hvit.

I de mi­ni­ma­lis­tis­ke va­ri­an­te­ne mik­ser man ikke inn for man­ge uli­ke bloms­ter­typer, men hol­der seg til gjer­ne bare én type el­ler maks tre.

Ro­ser og pe­o­ner er reg­net for å være klas­sis­ke valg i en bru­de­bu­kett, gjer­ne bun­det sam­men i en tett og rund form, el­ler i drå­pe­form, og pyn­tet med sil­ke­bånd, per­ler, blon­der el­ler and­re fine de­tal­jer.

klassisk blomsterbukett

Blomstermiks på klassisk vis

Roser og brudeslør er en evig klassiker for brudebuketten!

And­re bloms­ter som kan fun­ge­re fint i en klassisk bru­de­bu­kett er tu­li­pa­ner, lil­jer, stephanotis og ra­nunk­ler. Du kan gjer­ne kom­bi­ne­re uli­ke va­ri­an­ter, som ro­ser og bru­de­slør.

Få gode tips til hvordan bruke brudeslør i brudebuketten her.

Hvitt, rosa og nydelige lillatoner utgjør en flott og klassisk brudebukett. Foto: Getty

Innslag av romantisk rosa i en klassisk brudebukett

Hvitt, rosa og nydelige lillatoner utgjør en flott og klassisk brudebukett.

Far­ge­ne va­ri­e­rer mel­lom alt fra lyse krem­to­ner til pas­tell, og ster­ke­re rosa. Eller hva med å kombinere ulike nyanser for et mer moderne uttrykk? Sørg for å beholde en sirkulær og stram form – for å bevare det stilrene uttrykket til en klassisk brudebukett.

Les også: Dette bør du tenke på når du velger brudekjole

Silkebånd på er et fint element til en minimalistisk brudebukett

Elegant med silkebånd

Bu­ket­te­ne kan være både stram­me og med sil­ke­bånd, el­ler løse og litt mer til­fel­dig. Vel­ger du sil­ke­bånd er det fint at far­gen på det­te mat­cher bloms­ten og at både bån­det og bloms­ten er helt en­kle.

Les også: Slik lager du blomsterkrans helt selv (med video!)

Vakker og stor brudebukett med peoner

Perfekte peoner

Ønsker du en mer moderne brudebukett som allikevel er klassisk – gå for hvite peoner!

For en effektfull og moderne bukett kan også ge­or­gi­ner, or­ki­dé eller hvi­te ane­mo­ner fun­ge­rer fint.

Eller hva med en en­kel hor­ten­sia?

Hent mer inspirasjon til hvordan du kan bruke blomster til bryllupet på dette boardet vårt på Pinterest.

VI TROR OGSÅ DU VIL LIKE ...